Biuletyn Głównego Księgowego nr 5 / 2018 z 2018-05-21

dodaj do notatnika < [14 / 18] >

Sprawozdawczość finansowa

Podwyższenie kapitału zakładowego w księgach rachunkowych

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej co do zasady wiąże się z koniecznością zmiany umowy spółki. Czynność ta wymaga podjęcia uchwały wspólników w formie aktu notarialnego. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy podwyższenie kapitału zakładowego następuje na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki przewidujących maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego i termin tego podwyższenia.