Biuletyn Głównego Księgowego nr 5 / 2018 z 2018-05-21

dodaj do notatnika < [12 / 18] >

Ewidencja księgowa

Sprzedaż wierzytelności w księgach rachunkowych

Podmioty gospodarcze mające wierzytelności z tytułu sprzedaży towarów lub usług, których dłużnik z różnych względów nie uregulował, niekiedy podejmują decyzję o sprzedaży wierzytelności innej firmie, zajmującej się np. obrotem wierzytelnościami - firmie windykacyjnej. Zazwyczaj cena uzyskana ze sprzedaży wierzytelności jest niższa od wartości samej wierzytelności, w związku z czym wierzyciel ponosi stratę na tej sprzedaży.