Biuletyn Głównego Księgowego nr 5 / 2018 z 2018-05-21

dodaj do notatnika < [11 / 18] >

Ewidencja księgowa

Zakup wierzytelności

Pojęcie „wierzytelność” rozumiane jest jako uprawnienie przysługujące wierzycielowi do domagania się od dłużnika spełnienia określonego świadczenia. Wierzytelności mogą być przedmiotem obrotu regulowanego przepisami Kodeksu cywilnego.