Biuletyn Głównego Księgowego nr 5 / 2018 z 2018-05-21

dodaj do notatnika < [9 / 18] >

Temat numeru

Zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów

21 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. W niniejszym artykule przedstawiamy najważniejsze zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów, jakie na bazie przepisów ustawy zostały przyjęte przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów (dalej „KRBR”) i obowiązują wszystkich biegłych rewidentów w Polsce, a więc osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo obrotu gospodarczego w Polsce. Za ich złamanie grożą surowe konsekwencje, z usunięciem z grona biegłych rewidentów włącznie.