Biuletyn Głównego Księgowego nr 5 / 2018 z 2018-05-21

dodaj do notatnika < [5 / 18] >

O tym musisz wiedzieć

Zmiany w obowiązku ponoszenia opłat z tytułu wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz poboru wód

W 2018 r. opłaty dotyczące wód zostały wyłączone z opłat za korzystanie ze środowiska. Tym samym opłaty za 2017 r., które przedsiębiorcy uiścili 2 kwietnia 2018 r., były ostatnimi płaconymi na dotychczasowych zasadach. Przypominamy, że obecnie obowiązek ponoszenia opłat z tytułu wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz poboru wód jest regulowany przepisami ustawy - Prawo wodne. Niestety, system opłat określony w tej ustawie jest bardziej skomplikowany niż obowiązujące do końca 2017 r. zasady przewidziane w ustawie - Prawo ochrony środowiska. Co więcej, niektórzy z przedsiębiorców nie dostali w terminie informacji, w jaki sposób mają uiszczać opisane opłaty. W publikacji przedstawiamy nowe zasady ich ponoszenia.