Biuletyn Głównego Księgowego nr 4 / 2018 z 2018-04-20

dodaj do notatnika < [12 / 12] >

Rachunek kosztów i zarządzanie finansami

Podział wyniku finansowego roku obrotowego i lat ubiegłych

Wypracowany w danym roku obrotowym przez podmiot gospodarczy wynik finansowy netto jest ewidencjonowany na koncie „Wynik finansowy”. Osiąg­nięty za ten rok zysk netto lub powstała strata pozostaje na koncie „Wynik finansowy” do momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podjęcia przez wspólników uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty.