Biuletyn Głównego Księgowego nr 4 / 2018 z 2018-04-20

dodaj do notatnika < [11 / 12] >

Sprawozdawczość finansowa

Błędy popełniane przy sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz zamykaniu ksiąg rachunkowych

W związku z zakończeniem roku obrotowego podmioty gospodarcze powinny dokonać przeglądu informacji wprowadzonych w ciągu roku obrotowego do ksiąg rachunkowych. Następnie, co najmniej na dzień bilansowy, należy wycenić poszczególne składniki aktywów i pasywów.