Biuletyn Głównego Księgowego nr 4 / 2018 z 2018-04-20

dodaj do notatnika < [10 / 12] >

Sprawozdawczość finansowa

Wycena według skorygowanej ceny nabycia

Celem wyceny zobowiązań lub należności finansowych w skorygowanej cenie nabycia jest równomierne i proporcjonalne do zaangażowania kapitału rozłożenie w czasie kosztów finansowania w postaci odsetek, opłat, prowizji i innych płatności.