Biuletyn Głównego Księgowego nr 4 / 2018 z 2018-04-20

dodaj do notatnika < [9 / 12] >

Ewidencja księgowa

Koszty bilansowe a koszty podatkowe – wybrane zagadnienia

Dla celów prawidłowego ustalania wyniku finansowego oraz podstawy opodatkowania należy odpowiednio uporządkować zarówno koszty, jak i przychody. W szczególności istotne znaczenie ma to w przypadku kosztów bilansowych, które niekoniecznie są równe kosztom podatkowym.