Biuletyn Głównego Księgowego nr 4 / 2018 z 2018-04-20

dodaj do notatnika < [8 / 12] >

Temat numeru

Składanie sprawozdań finansowych za 2017 r. do KRS już tylko elektronicznie

Do tej pory większość sprawozdań finansowych składana była do KRS w formie papierowej. Od 15 marca 2018 r. jednostki sporządzające sprawozdania finansowe (a więc już za 2017 r.) mają obowiązek składać je wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego na stronie internetowej przez Ministra Sprawiedliwości. Do 30 września 2018 r. wystarczy jednak, że będzie to skan sprawozdania finansowego opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.