Biuletyn Głównego Księgowego nr 4 / 2018 z 2018-04-20

dodaj do notatnika < [4 / 12] >

O tym musisz wiedzieć

Jaką składkę wypadkową zapłacą przedsiębiorcy od 1 kwietnia 2018 r.

Od 1 kwietnia 2018 r. zmieniły się stopy procentowe składki wypadkowej ustalone dla poszczególnych grup działalności według PKD. Zmiany w wysokościach stóp procentowych objęły 32 grupy działalności (wg PKD), natomiast dla pozostałych 32 grup działalności stopy pozostały bez zmian. Stopa procentowa składki wypadkowej dla przedsiębiorców zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych zmniejszyła się z 1,80% do 1,67%. Nowa składka obowiązuje w nowym roku składkowym do 31 marca 2019 r.