Biuletyn Głównego Księgowego nr 4 / 2018 z 2018-04-20

dodaj do notatnika < [3 / 12] >

O tym musisz wiedzieć

Czy w związku z wniesieniem wkładu pieniężnego do spółki lub spółdzielni powstaje przychód dla wnoszącego – interpretacja ogólna MF

Wnoszący wkład pieniężny do spółki lub spółdzielni nie uzyskuje przychodu. Wynika to z tego, że regulujący te kwestie przepis art. 12 ust. 1 pkt 7 updop obej­muje swoim zakresem wyłącznie wkłady niepieniężne. Takie stanowisko zajęło Ministerstwo Finansów w interpretacji ogólnej, której fragment przedstawiamy.