Biuletyn Głównego Księgowego nr 2 / 2018 z 2018-02-20

dodaj do notatnika < [16 / 18] >

Rachunek kosztów i zarządzanie finansami

Jakie informacje należy wykazywać w PIT-11

28 lutego 2018 r. upływa termin na przekazanie podatnikom informacji PIT-11 za 2017 r. W tym samym terminie informacje te płatnicy muszą przesłać do urzędu skarbowego, jeżeli robią to elektronicznie. Płatnicy, którzy byli uprawnieni do sporządzenia PIT-11 za 2017 r. w formie papierowej, mieli na to czas do końca stycznia. Przedstawiamy odpowiedzi na pytania Czytelników dotyczące wypełniania PIT-11 za 2017 r., jakie wpłynęły w tej sprawie do naszej redakcji.