Biuletyn Głównego Księgowego nr 2 / 2018 z 2018-02-20

dodaj do notatnika < [15 / 18] >

Rachunek kosztów i zarządzanie finansami

Aktualizacja Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 9

9 stycznia 2018 r. wydano Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia aktualizacji Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 9. Zgodnie za zmianami ustawy o rachunkowości, które weszły w życie 26 stycznia 2017 r., niektóre jednostki wraz ze sprawozdaniem z działalności za 2017 r. muszą też przygotować oświadczenie na temat informacji niefinansowych.