Biuletyn Głównego Księgowego nr 2 / 2018 z 2018-02-20

dodaj do notatnika < [14 / 18] >

Sprawozdawczość finansowa

Ustalenie zmiany stanu produktu i przeksięgowania dokonywane na koniec roku

Jednostki gospodarcze zaliczają do kosztów według rodzaju wydatki, które zostały poniesione w danym okresie. Nie są one równoznaczne z kosztem własnym sprzedaży. Część z nich ma związek z przychodami danego okresu, ale część dotyczy wyprodukowanych i złożonych w magazynie wyrobów gotowych, produkcji w toku itp., jak również część wynika z rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych. Aby więc zapewnić kosztom współmierność do przychodów, w pozycji „Zmiana stanu produktów” następuje ich zrównanie z przychodami.