Biuletyn Głównego Księgowego nr 2 / 2018 z 2018-02-20

dodaj do notatnika < [13 / 18] >

Sprawozdawczość finansowa

Rezerwy na świadczenia emerytalne

Jednostka powinna tworzyć rezerwę na zobowiązania wobec pracowników, tj. m.in. na odprawy emerytalne, rentowe, nagrody jubileuszowe, gdy ma obowiązek wykonania świadczeń wobec pracowników wynikający z przepisów prawa pracy, postanowień układu pracy lub umów o pracę.