Biuletyn Głównego Księgowego nr 2 / 2018 z 2018-02-20

dodaj do notatnika < [9 / 18] >

Ewidencja księgowa

Rozliczenia międzyokresowe a rozliczenie zakupu

PROBLEM Jakie są zasady księgowania na koncie „Roz­li­czenie zakupu” oraz na koncie „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”? Czym różnią się te dwie pozycje? Proszę o podanie przykładowych księgowań w przypadku ewidencji kosztów na kontach zespołu 4 oraz na kontach zespołu 4 i 5 ZPK. RADA Konto „Rozliczenie zakupu”