Biuletyn Głównego Księgowego nr 2 / 2018 z 2018-02-20

dodaj do notatnika < [8 / 18] >

Ewidencja księgowa

Dopłata do kapitału w księgach rachunkowych

Jedną z form dofinansowania spółki kapitałowej są dopłaty wspólników. Dopłaty mogą być przeznaczone na pokrycie straty finansowej, a także na bieżącą lub inwestycyjną działalność firmy. Przepisy nie określają celu dopłat. Dopłaty nie podwyższają kapitału zakładowego.