Biuletyn Głównego Księgowego nr 2 / 2018 z 2018-02-20

dodaj do notatnika < [3 / 18] >

O tym musisz wiedzieć

Trybunał Konstytucyjny zdecyduje o zniesieniu limitu ograniczenia rocznej podstawy składek emerytalnych i rentowych

Od 1 stycznia 2019 r. osoby najlepiej zarabiające miały opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od pełnego rocznego przychodu, bez uwzględnienia ograniczenia podstawy wymiaru do tzw. 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym. Takie zmiany przewidywała nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Jednak prezydent miał wątpliwości co do trybu jej procedowania i nie podpisał ustawy. Skierował ją natomiast do Trybunału Konstytucyjnego, aby ten sprawdził jej zgodnoś??z konstytucj?.?A zatem nie wiadomo, czy zniesienie limitu sk?adek dojdzie do skutku.