Biuletyn Głównego Księgowego nr 1 / 2018 z 2018-01-22

dodaj do notatnika < [10 / 16] >

Ewidencja księgowa

Jak wykazać w księgach obroty wewnętrzne

Ustalenie zmiany stanu produktów dla celów sporządzenia rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym często sprawia kłopoty. Pojawiają się pytania, jak ująć w rachunku zysków i strat takie transakcje, jak np. przekazanie własnych wyrobów gotowych do sklepów własnych lub jak przyjąć do ewidencji wyroby gotowe jako środek trwały.