Biuletyn Głównego Księgowego nr 1 / 2018 z 2018-01-22

dodaj do notatnika < [14 / 16] >

Rachunek kosztów i zarządzanie finansami

Pracodawcy mogą zrezygnować z tworzenia zfśs i wypłaty świadczenia urlopowego

Pracodawcy spoza sektora budżetowego mogą zrezygnować zarówno z tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jak i wypłaty pracownikom świadczenia urlopowego. Pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników objętych układem zbiorowym pracy postanowienia w sprawie nietworzenia zfśs i niewypłacania świadczenia urlopowego zawierają w tym układzie. Jeżeli pracownicy nie są objęci układem zbiorowym pracy, wówczas postanowienia w tej sprawie pracodawcy zawierają w regulaminie wynagradzania.