Biuletyn Głównego Księgowego nr 1 / 2018 z 2018-01-22

dodaj do notatnika < [9 / 16] >

Ewidencja księgowa

Ewidencja przychodów i kosztów oraz rozliczanie wyniku finansowego w jednostce produkcyjnej

Jednostki produkcyjne czasami zastanawiają się nad sposobem ewidencji i rozliczania kosztów, gdyż koszty są ewidencjonowane w różnych wariantach. Przychody natomiast ewidencjonuje się według jednakowych zasad w każdym z wariantów rozliczania kosztów. Jednostki rozważają więc sposób ewidencji kosztów tylko w zespole 4, w zespole 4 i 5 lub tylko w zespole 5.