Biuletyn Głównego Księgowego nr 1 / 2018 z 2018-01-22

dodaj do notatnika < [11 / 16] >

Ewidencja księgowa

Na czym polegają transakcje zamiany składników aktywów niepieniężnych na inny składnik aktywów niepieniężnych

Komitet Standardów Rachunkowości podjął 12 czerwca 2017 r. uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego ujęcia transakcji zamiany składnika aktywów niepieniężnych na inny składnik aktywów niepieniężnych. Stanowisko to ukazało się w Dzienniku Urzędowym Ministra Rozwoju i Finansów 5 lipca 2017 r. i z tym dniem weszło w życie.