Biuletyn Głównego Księgowego nr 1 / 2018 z 2018-01-22

dodaj do notatnika < [16 / 16] >

Rachunek kosztów i zarządzanie finansami

Limit rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych zniesiony

Od 1 stycznia 2019 r. osoby najlepiej zarabiające opłacą składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od pełnego rocznego przychodu, bez uwzględnienia ograniczenia podstawy wymiaru do tzw. 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym. Zniesienie tego limitu oznacza też wyższe koszty dla płatników składek, którzy współfinansują składkę emerytalną i rentową za pracownika czy zleceniobiorcę.