Biuletyn Głównego Księgowego nr 12 / 2017 z 2017-12-20

dodaj do notatnika < [12 / 13] >

Sprawozdawczość finansowa

Bilans 2017. Sprawozdania jednostek mikro, małych i organizacji non profit

Jednostki, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, mają obowiązek na 31 grudnia 2017 r. zamknąć księgi rachunkowe oraz sporządzić na ich podstawie sprawozdanie finansowe, stosując zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego określone w ustawie o rachunkowości (dalej: uor).