Biuletyn Głównego Księgowego nr 12 / 2017 z 2017-12-20

dodaj do notatnika < [11 / 13] >

Sprawozdawczość finansowa

Rozliczanie odsetek od lokat terminowych na przełomie roku

Na dzień bilansowy jednostka powinna dokonać wyceny lokaty terminowej poprzez ustalenie i zaksięgowanie części odsetek przypadających za okres od dnia zawarcia umowy z bankiem do dnia bilansowego. W następnym roku obrotowym, pod datą zrealizowania odsetek, jednostka powinna ująć w księgach rachunkowych całą wartość odsetek naliczonych przez bank. Oznacza to konieczność ustalenia odsetek za cały okres umowy lokaty terminowej. Następnie należy dokonać korekty odsetek naliczonych w roku poprzednim.