Biuletyn Głównego Księgowego nr 12 / 2017 z 2017-12-20

dodaj do notatnika < [10 / 13] >

Sprawozdawczość finansowa

Rachunek przepływów pieniężnych – aktualizacja krajowego standardu rachunkowości

Komitet Standardów Rachunkowości dokonał aktualizacji Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych”. Zaktualizowana wersja KSR 1 nie wnosi istotnych merytorycznych zmian. Jedyna merytoryczna zmiana dotyczy dostosowania treści standardu do zmian dokonanych wcześniej w ustawie o rachunkowości – wprowadzających uproszczenia w zakresie sprawozdawczości mikro i małych jednostek.