Biuletyn Głównego Księgowego nr 12 / 2017 z 2017-12-20

dodaj do notatnika < [13 / 13] >

Rachunek kosztów i zarządzanie finansami

Prawno-finansowe możliwości zabezpieczenia bytu firmy i rodziny przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą na wypadek jego śmierci

Najprostszą i często wybieraną na początkowym etapie formą prowadzenia działalności gospodarczej jest zarejestrowanie firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jako jednoosobowej działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe firmy z czasem jednak rozrastają się, zwiększa się majątek firmowy, wzrastają bieżące zobowiązania finansowe (pracownicze, publicznoprawne, kredytowe itp.). Firma prowadzona w takiej postaci jest nierozerwalnie związana ze swym właścicielem, a to oznacza, że wraz z jego śmiercią firma zasadniczo przestaje istnieć (zostaje wykreślona z rejestru CEIDG i następuje je likwidacja). Z dnia na dzień mogą powstać znaczne i natychmiast wymagalne zobowiązania finansowe, co z kolei może skutkować nie tylko zrujnowaniem całego dorobku