Biuletyn Głównego Księgowego nr 12 / 2017 z 2017-12-20

dodaj do notatnika < [9 / 13] >

Ewidencja księgowa

Kontrakty forward w księgach rachunkowych

Często pojawia się pytanie, jak ująć kontrakty forward w księgach rachunkowych. Ujmowanie w księgach rachunkowych tych umów zależy od wielkości jednostki. Od 1 stycznia 2016 r. jednostki, które spełniają warunki uznania za małe podmioty, tj. jednostki, które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości: