Formularze

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej środków trwałych wraz z harmonogramem inwentaryzacji

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2018 poz. 395).