Formularze

Zarządzenie kierownika jednostki w sprawie przeprowadzenia spisu z natury i powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz wyznaczenia zespołów spisowych i przydzielenia im pól spisowych I

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2018 poz. 395).