Formularze

Protokół zbiorczy inwentaryzacji przeprowadzonej w drodze weryfikacji sald - dla kont bilansowych prowadzonych w jednostce budżetowej - wykaz kont wyklucza inne typy jednostek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2018 poz. 395).